DISCLAIMER

Ontheffing van aansprakelijkheid

Auteursrecht

Deze site bevat verschillende types van gegevens die beschermd worden door het merkenrecht en het auteursrecht. Het is dus verboden om gegevens van deze site volledig of gedeeltelijk te downloaden, te kopiëren of te verspreiden. Het is echter toegelaten de vereiste kopieën te maken voor lees- of navigatiedoeleinden. Het is niet toegelaten een link (hypertext of afbeelding) naar de site te integreren zonder onze voorafgaande goedkeuring.

Downloads

Downloads gebeuren volledig op eigen risico. Hairequipe kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die kan resulteren uit downloads, de installatie, de opslag of het gebruik van de inhoud van onze site, inclusief in geval van een virus.

Links naar andere sites

Als u een externe link volgt en onze site dus verlaat, ontsnapt de inhoud van deze internetsite aan onze controle en aan onze invloed. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dit kader. In geval van illegale inhoud die ons ter kennis wordt gebracht, deactiveren wij de link indien nodig na onderzoek.

Wij wijzen erop dat de gebruiksvoorwaarden en de verklaringen met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van deze sites vanaf waar een link wordt geïnstalleerd, kunnen afwijken van de Gebruiksvoorwaarden en de Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze site. U hebt de verantwoordelijkheid die na te leven.

Voorbehouden rechten van Hairequipe

JobHealth verzekert niet dat de aangeboden diensten op elk moment beschikbaar zijn. Storingen, onderbrekingen of eventuele defecten van de online dienstverlening kunnen niet uitgesloten worden. Er zal geen enkele schadevergoeding worden toegekend, ongeacht de oorzaken of omstandigheden.

Er worden regelmatig systematische back-ups gemaakt van de inhoud, maar wij bevelen u toch aan om reservekopieën van uw gegevens te bewaren.

Hairequipe behoudt zich het recht voor om zijn diensten of gegevens te wijzigen, uit te breiden, te beperken of te schrappen zonder voorafgaande kennisgeving, zonder dat u evenwel het recht hebt om de publicatie ervan te eisen.

Varia

Het gebruik van het internet gebeurt op uw eigen risico.

De Verklaring betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing, evenals onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om onderhavige Gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder u hiervan op de hoogte te moeten brengen. De nietigheid of de lacunes van een of andere bepaling van onderhavige Gebruiksvoorwaarden hebben geen invloed op de geldigheid van deze voorwaarden in hun geheel.